JAK ZAPISAĆ SIĘ DO KOŁA PTTK?

 

Aby zostać członkiem PTTK należy:

  1. wypełnić deklarację członka PTTK (otrzymasz ją w naszej siedzibie)
  2. dołączyć 2 zdjęcia o wymiarach 30x40 mm (do legitymacji i deklaracji)
  3. opłacić wpisowe
  4. opłacić składkę roczną

 

 

Wysokość składek członkowskich Koła PTTK Pszów-Rydułtowy:

 

 

Składka roczna na 2016r.

Wpisowe (w tym opłata za legitymację)

 

normalna

 

108 zł

15 zł

 

ulgowa1)

 

70 zł

15 zł

 

1) Składka ulgowa przysługuje:

 

* młodzieży szkolnej i młodzieży akademickiej studiującej - do 26 roku życia (niepracujących)

* emerytom, rencistom, inwalidom

 

 

Składka członkowska dla pracowników KWK „Rydułtowy-Anna” pobierana jest miesięcznie w dniu wypłaty wynagrodzenia w wysokości  9 zł.

 

 

Zapisy oraz wpłaty przyjmuje Koło PTTK Pszów-Rydułtowy w godzinach otwarcia siedziby.

 

Legitymacje członkowskie są ważne od dnia opłacenia składki do dnia 31 marca następnego roku, jednakże zniżki w Kole PTTK Pszów-Rydułtowy na organizowane imprezy obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Koła lub pod numerami kontaktowymi.

 

Co dają składki?

 

Członkowie Koła PTTK Pszów-Rydułtowy, którzy mają opłaconą składkę na dany rok kalendarzowy mogą korzystać ze wszystkich zniżek w wycieczkach organizowanych przez to Koło jak również korzystać z wielu rabatów dla członków PTTK